Workshop Sơn mài trang trí (lamphong x ELLE Decoration)

Không khí nhộn nhịp của buổi workshop

Trong khuôn khổ hoạt động của ELLE DECORATION Pop-up 2023, Lamphong vinh dự được đồng hành cùng chương trình với một buổi workshop chia sẻ và hướng dẫn trải nghiệm sơn mài.

Hướng dẫn kỹ thuật thếp vàng

Buổi thực hành Sơn mài với kỹ thuật thếp vàng, gắn trứng và mài hoàn thiện sản phẩm do Lamphong Studio hướng dẫn. Khách tham dự được trải nghiệm thực tế chất liệu sơn mài với những sáng tạo cá nhân.

Trải nghiệm gắn trứng trên đĩa sơn mài

Lamphong cung cấp nguyên vật liệu như sơn, vóc, vỏ trứng, vàng lá và hướng dẫn người tham gia có thể hoàn thành sản phẩm sơn mài đơn giản.

Hướng dẫn và thực hành mài cá
Thếp vàng trên cá
Thành phẩm mang về là đĩa sơn mài gắn trứng & Cá sơn mài do người tham gia tự thực hiện

Thông qua workshop, khách tham gia có thể hiểu được các bước thực hiện các sản phẩm sơn mài, từ đầu đến khi hoàn thiện. Qua đó hiểu thêm về chất liệu thủ công truyền thống tuyệt vời này.

Similar Posts