Lamphong Studio

Ra đời năm 2015, Lamphong Studio là xưởng sáng tạo của một nhóm các nhà thiết kế trẻ ở Hà Nội. Là mô hình một studio mở, một xưởng thiết kế sáng tạo với đội ngũ hoạ sỹ, nhà thiết kế trẻ thực hiện những sản phẩm thủ công, nguyên liệu truyền thống, tạo nên những thiết kế mới, câu chuyện mới cho sản phẩm từ các làng nghề. 

Chúng tôi mong muốn lan toả giá trị thủ công Việt Nam đương đại bằng những sản phẩm do chính những nhà thiết kế trẻ tạo ra, những sản phẩm kết hợp chất liệu từ các làng nghề thủ công, kế thừa từ dân gian, truyền thống nhưng mang hơi thở của thời đại, những sản phẩm thủ công đặc sắc nhất, chỉn chu nhất và đầy tự hào của những người làm thiết kế Việt với tinh thần Việt.