Gửi thông điệp chống dịch qua sáng tạo nghệ thuật

[VTV24] Những ngày này, mỗi người dân Việt Nam với nghĩa cử đồng bào, ai cũng muốn góp một tay vào công cuộc chống dịch bằng nhiều cách khác nhau, những sáng tạo nghệ thuật cũng là một phương thức để giúp cho chúng ta có thể vơi bớt đi lo lắng bởi tác động của dịch bệnh, lan tỏa và sẻ chia những thông điệp tích cực.

Similar Posts